Postup pri prevode podielu v Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

Komentáre

informácia

Mňa by zaujímalo kedy bude zverejnený nový zoznam podielnikov aj s výmerou každého podielnika,či už v metroch štvorcových alebo v podieloch.Nie list vlastníctva ktorý si môžem pozrieť na kataster portáli.Starý zoznam nebol dobrý,stiahli ste ho s internetu a celé roky ste viedli evidenciu podielnikov s poníženými výmerami.Ďalej sa chcem opýtať či vôbec budú doplatené peniaze a za koľko rokov naspäť za nesprávne vedenie podielov.Za skorú odpoveď ďakujem. P.S.Nezabúdajte že spravujete majetok všetkých podielnikov a máte hospodáriť čo najlepšie.

odpoveď na informáciu

Dobrý deň, takýto zoznam ako požadujete zverejniť, nieje verejný. Internetová stránka www.urbardetva.sk, list vlastníctva a údaje v ňom sú verejné. Podľa schválenej zmluvy, ktorá je uverejnená v záložke legislatíva: "Člen spoločenstva a fond má právo nahliadnuť do zoznamu a žiadať a robiť si z neho výpisy." Ak vám nieje jasné aký máte podiel alebo si ho neviete vypočítať z údajov uvedených v liste vlastníctva a v zmluve, napíšte na mailovu adresu urbáru alebo zavolajte účtovníčku Ing. Longauerovú a ona vám odpovie. Počítajte prosím, ale s tým, že pracuje pre nás len na čiastočný úväzok a tak túto informáciu nemusíte dostať hneď. Čo sa týka nesprávne vedených podielov - my môžeme vychádzať len z aktuálneho listu vlastníctva a každá zmena nám musí byť nahlásená podľa zmluvy do dvoch mesiacov na zaevidovanie. Ak máte niečo konkrétne pošlite to oficiálne poštou, ťažko sa vyjadruje k takýmto nekonkrétnym otázkam. Ďakujeme za upozornenie, vieme o tom, že spravujeme majetok všetkých podielnikov - aj všetci členovia výboru aj dozornej rady sú podielnikmi a snažíme sa spravovať majetok najlepšie ako vieme. Ak máte na to iný názor, treba ho konštruktívne prezentovať na výročnej členskej schôdzy, ktorá sa koná každý rok spravidla v marci a navrhnúť zlepšenie.

info

Ďakujem za diplomatickú odpoveď pán Krinovič.Vyhýbate sa konkrétnym otázkam.Chápem sú to chúlostivé veci.Tak ešte raz.Kedy budú doplatené peniaze za ponížené výmery podielnikov.Jedná sa aj o Váš podiel po otcovi.Tiež ste ho mali ponížený.Ja si viem vypočítať z listu vlastníctva koľko mám podiel.Takže kedy?Čo sa týka zoznamu tak to nie je zakázané zverejniť ho na internete ale bez rodného čísla.Bolo by to určite dôveryhodnejšie.P.S.Ten pôvodný zoznam mám stiahnutý s našej stránky vo februári.Je zaujímavý.Ak za takúto prácu (ak ho robila ona ten zoznam) berie pani Longauerová odmeny tak neviem ako sa hospodári v celom urbariáte.Ďakujem

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.