Kontakt

Názov: Urbárska spoločnosť Detva, pozemkové spoločenstvo (skrátene USD, p. s.)
Sídlo: Detva č. 612, 962 12  DETVA
E-mail: urbar@urbardetva.sk
Účtovníčka: 0905 732 160
Horár: 0907 231 274