Výbor USD

Výbor:

 1. Ing. Peter Krinovič – predseda 
 2. doc. Ing. Jozef Gáborík, CSc. – podpredseda
 3. Mgr. Tibor Sedlický
 4. Vladimír Baran
 5. Ing. Jozef Krnáč, PhD.

 

Dozorná rada:

  1. Emil Chamula – predseda
  2. Jozef Solovič
  3. Ing. Jozef Ďurica

   

  Ing. Jana Longauerová - ekonómka

  Stanislav Výbošťok - horár

  Ondrej Holík - odborný lesný hospodár