Oznam

Pravidelné marcové Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Detva nebolo zvolané, pretože Výbor US Detva čakal na schválenie pripravovaného zákona o pozemkových spoločenstvách. V zmysle tohto zákona (Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách) sa musia pozemkové spoločenstvá (ďalej PS) bez právnej subjektivity pretransformovať na pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou. To vyžaduje, pripraviť podklady pre novú zmluvu o pozemkovom spoločenstve, voľbu nového výboru, taktiež dozornej rady no predovšetkým - aktualizovať údaje o všetkých členoch PS, teda o podielnikoch nášho urbáru. Preto Výbor US Detva žiada všetkých členov :

a) aby si overili správnosť údajov o svojich podieloch, adrese bydliska a pod. v aktuálnom abecednom zozname členov US Detva;

b) v prípade zistených nezrovnalostí, aby si túto skutočnosť overili najprv na liste vlastníctva LV č. 9993, k.ú. Detva, prípadne konzultovali prostredníctvom e-mailovej adresy urbar@urbardetva.sk, alebo osobne s predsedom US Detva Ing. Jozefom Krinovičom;

c) aby akúkoľvek požiadavku na uznanie zmeny vlastníckych práv (resp. nárok na zmenu podielov v US) doložili relevantným právnym dokladom.

Výbor US Detva ďalej oznamuje, že z vyššie uvedených dôvodov bude Valné zhromaždenie US Detva možné zvolať najskôr koncom októbra, presný termín bude oznámený aj písomne.

Upozorňuje tiež, že v tomto mesiaci boli vyplatené finančné podiely za rok 2012 – buď priamo na účty, alebo poštovou poukážkou len tým podielnikom, ktorých čiastka bola vyššia ako 2,00 € (z dôvodu vysokých poštovných poplatkov). Finančné podiely menšie ako je táto suma si môžu členovia US Detva vyzdvihnúť osobne až na Valnom zhromaždení alebo, ak si peniaze chcú vyzdvihnúť skôr, môžu sa kontaktovať s našou ekonómkou pani Ing. Longauerovou na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Menovky: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.