oznam

Zmena termínu konania valného zhromaždenia US Detva

Oznamujeme členom US Detva, že valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o transformácii spoločnosti na novú právnu formu sa prekladá na január až február 2014. Dôvodom presunu valného zhromaždenia je pripravovaná novelizácia zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách. Presný dátum konania valného zhromaždenia bude oznámený neskôr.

Výbor US Detva

Menovky: 

Oznam

Pravidelné marcové Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Detva nebolo zvolané, pretože Výbor US Detva čakal na schválenie pripravovaného zákona o pozemkových spoločenstvách. V zmysle tohto zákona (Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách) sa musia pozemkové spoločenstvá (ďalej PS) bez právnej subjektivity pretransformovať na pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou.

Menovky: 

Odoberať RSS - oznam