Zhromaždenie členov USD, p.s., nedeľa 25.02.2018 o 12.00

Výbor Urbárskej spoločnosti Detva v zmysle Zákona č. 97/2013 Z.z.

 

Z V O L Á V A

čiastkovú schôdzu riadneho zhromaždenia členov

 

Urbárskej spoločnosti Detva, pozemkové spoločenstvo

so sídlom Detva 612, 962 12 DETVA

 

na nedeľu 25.02.2018 o 12.00 hodine

v priestoroch Kultúrneho strediska(bývalý Chudobienec pri Rímsko-katolíckom kostole) v Detve.

Prezentácia členov bude od 10.00 do 12.00 hodiny

 

Program zhromaždenia

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
  3. Správa o činnosti a hospodárení USD, p.s. v roku 2017   
  4. Správa revíznej komisie USD, p.s., kontrola plnenia uznesenia za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 a správa o stave požiarnej ochrany
  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku
  6. Informácia o ponuke na odpredaj podielov
  7. Rôzne a diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

Bližšie informácie budú priebežne dopĺňané na našej stránke www.urbardetva.sk.

Tí čo nám ešte neoznámili číslo účtu, na ktorý máme posielať podiely na zisku nech nám ho písomne oznámia do schôdze. Je to rýchlejšie a lacnejšie ako posielanie poštou.

V prípade, že uvažujete o predaji svojich spoluvlastníckych podielov, kontaktujte urbársku účtovníčku Ing. Janu Longauerovú telefónnom na čísle 0905/732 160, osobne v kancelárii USD, alebo emailom na urbar@urbardetva.sk.

Tento oznam bude umiestnený aj na úradnej tabuli Mestského úradu v Detve.

V Detve, 5.01.2018

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

Súbor: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.