Oznam

Pravidelné marcové Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Detva nebolo zvolané, pretože Výbor US Detva čakal na schválenie pripravovaného zákona o pozemkových spoločenstvách. V zmysle tohto zákona (Zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách) sa musia pozemkové spoločenstvá (ďalej PS) bez právnej subjektivity pretransformovať na pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou.

Menovky: 

Stránky

Odoberať Urbárska spoločnosť Detva RSS