Výzva členom Urbárskej spoločnosti Detva

Iste ste už obdržali pozvánku na zhromaždenie USD, ktoré sa bude konať dňa 22.02.2015. Vzhľadom na skutočnosť, že  k tomu, aby sme mohli napr. rozdeliť medzi našich členov zisk za rok 2014 je nutné, aby bolo toto zhromaždenie uznášaniaschopné.

Preto výbor USD výzíva členov, aby nepodcenili potrebu svojej osobnej účasti na zhromaždení, prípadne ak sa ho sami fyzicky nemôžu zúčastniť, aby splnomocnili za seba takú osobu, ktorá sa zhromaždenia osobne zúčastní.

Ak sa rozhodnete splnomocniť niektorého člena výboru stačí, ak do splnomocnenia napíšete jeho meno.

Ďakujeme, že svojou osobnou účasťou, alebo zaslaním splnomocnenia vytvoríte také podmienky, aby sa zhromaždenie nemuselo opakovať – neschválenie uznesenia z tohto zhromaždenia, by totiž okrem iných problémov znamenalo aj oddialenie výplat Vašich podielov na finančnom zisku spoločnosti za rok 2014 minimálne o tri  mesiace. 

V Detve, dňa 08.02.2015

 

Ing. Peter Krinovič, predseda USD, p.s.

a

členovia výboru USD, p.s.

 

Ing. Jozef Gáborík      Mgr. Tibor Sedlický          Ing. Jozef Krnáč       Vladimír Baran

Súbor: 

Pridať nový komentár

CAPTCHA
Otázka slúži na testovanie či ste alebo nie ste ľudský návštevník a tak slúži na prevenciu proti spam robotom.